A14

Akreditované certifikáty, vydávané Certifikačním orgánem CERTLINE, jsou v rámci Multilaterální dohody o vzájemném uznávání (MLA) mezinárodně platné a uznávané.