Platnost vydaných certifikátů

Certifikační orgán CERTLINE zveřejňuje informace o udělených, pozastavených a zrušených certifikacích na této stránce příp. je může uveřejnit ve vybraných odborných periodikách.

V reálném prostředí narazíme na celou řadu certifikátů a výstupních dokumentů z laboratoří, zkušebních protokolů a výsledkových listů. Je však nezbytné rozpoznat, které z nich jsou spolehlivé a poskytují kvalitní výstupy zkoušení nebo certifikace. 

5 kroků jak se ujistit o spolehlivosti certifikátu nebo výstupního dokumentu z laboratoře

  1. Zkontrolujte, zda obsahuje akreditační značku.
  2. Zkontrolujte, zda akreditační značka náleží  národnímu akreditačnímu orgánu, který je signatářem EA, ILAC nebo IAF multilaterární dohody (v České republice výhradně  Český institut pro akreditaci, o.p.s. – (ČIA)).
  3. Zkontrolujte, že váš certifikační orgán nebo laboratoř jsou akreditováni pro kompetence v oblasti akreditace, kterou potřebujete.
  4. Zkontrolujte, zda certifikace nebo zkoušky byly provedeny podle mezinárodních norem, případně že jiné použité normy a metody zkoušení jsou akceptovány.
  5. V případě nejasností kontaktujte certifikační orgán nebo národní akreditační orgán.


Zde si můžete ověřit platnost certifikátů vydaných Certifikačním orgánem CERTLINE:

Seznam-vydanych-certifikatu-QMS

Seznam vydaných certifikátů QMS-ZP

Seznam vydaných certifikátů SJ-PK

Seznam vydaných certifikátů N333

Seznam vydaných certifikátů EMS

Seznam vydaných certifikátů BOZP

Seznam vydaných certifikátů ISMS

Seznam vydaných certifikátů EnMS

Seznam vydaných certifikátů HACCP

Seznam pozastavených a zrušených certifkátů

Na žádost jakékoli strany Certifikační orgán CERTLINE poskytne doklad k potvrzení platnosti dané certifikace. Informace o platnosti vydaných certifikátů jsou Certifikačním orgánem CERTLINE pravidelně aktualizovány a jsou prověřovány tak, aby byly správné a nebyly zavádějící.