Opakování semináře „Systém kvality sterilizace zdravotnických prostředků“

Pro značný zájem o seminář, který pořádal Certifikační orgán CERTLINE dne 15.2.2023 ve Svitavské nemocnici, pod názvem „Systém kvality sterilizace zdravotnických prostředků“ se bude tento seminář 2x opakovat a to ve dnech:

  • 17.5.2023
  • 20.9.2023

Místa konání těchto seminářů zatím nejsou stanovena. Jakmile budou dořešeny organizační a technické záležitosti, budou na našich internetových stránkách uveřejněny Pozvánky a on-line Registrační formuláře na obě plánované vzdělávací akce.

Semináře jsou určeny pro všechny poskytovatele zdravotnických služeb, kteří provádějí sterilizace zdravotnických prostředků podle vyhlášky č. 306/2012 Sb., pro interní auditory a odpovědné pracovníky za systém kvality sterilizace dle normy ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016.

 

Program seminářů:

09,00 – 09,15  Prezence účastníků

09,15 – 09,30  Úvodní slovo ředitele Certifikačního orgánu CERTLINE (Ing. Kolek)

09,30 – 10,30  Aktuální legislativní předpisy (Ing. Žďárská)

10,30 – 12,00  Požadavky normy ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016 na pracovištích

                          sterilizace (Ing. Žďárská)  

12,00 – 12,30  Přestávka

12,30 – 14,00 Validace procesů a software (Ing. Žďárská)

14,00 – 14,15  Přestávka

14,15 – 15,15  Nejčastější chyby zjištěné v rámci auditů (Ing. Žďárská)  

15,15 – 16,00  Diskuze a závěr

 

Každý absolvent semináře obdrží Osvědčení o absolvování semináře, který lze využít jako důkaz o jeho dalším profesním vzdělávání v předmětné oblasti.

 

Za realizační tým                                                                                                                              Ing. Lubomír Kolek

                                                                                                                                                             ředitel CO CERTLINE