Odkaz na certifikaci

V případě, že je to požadováno, může organizace, jejíž systém managementu např. kvality byl certifikován, uvést písemné prohlášení o výrobku nebo službě v následujícím znění:

“Tento výrobek  byl vyroben (Tato služba byla poskytnuta)  společností …xxx……, jejíž systém managementu kvality  byl ověřen a certifikován nezávislým akreditovaným  Certifikačním orgánem  CERTLINE a splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 –  číslo certifikátu: QMS-xxx-yyyy.“

Modifikovaný text tohoto prohlášení lze použít pro ostatní certifikované systémy managementu obdobně.
V případě, že certifikovaná organizace má certifikovaný systém managementu s přípustným vyloučením, musí tuto skutečnost uvést ve výše uvedeném prohlášení.