Využívání služeb

Pro správné užívání vydaných certifikátů a používání certifikační značky je nutno dodržovat akreditačním systémem předepsané zásady.