Často kladené otázky

Kolik stojí certifikace systému managementu?
Jak dlouho trvá certifikační řízení?
Jak dlouho tvá audit na místě u certifikované organizace?
Jak dlouho platí certifikát?
Lze vydat jeden certifikát pro více organizací?
Je možno do rozsahu certifikátu zahrnout všechna místa organizace i když provádějí různé činnosti?
Lze certifikovat organizaci o jednom zaměstnanci?
Lze certifikovat jen dílčí část organizace (vybraný organizační útvar nebo pracoviště)?
Je možné vyjmout z rozsahu certifikace některé požadavky normy?
Lze všechny požadavky normy systému managementu zajistit externím způsobem?
Jak lze v průběhu platnosti certifikátu provést změnu v rozsahu certifikace?
Změní se číslo certifikátu, pokud dojde ke změně rozsahu certifikace?
Lze provést certifikační audit distančním způsobem za pomoci prostředků elektronické komunikace?
Platí vydaný akreditovaný certifikát také v zahraničí?
Lze požádat o vydání certifikátu v jazykové mutaci?
Musí se originál certifikátu vrátit po skončení platnosti certifikace?
Co je certifikační značka a jak ji používat?

Máte další dotazy?      →     Kontaktujte nás