A8

Ano. Rozsah certifikace si stanoví dle svých potřeb klient sám. Z rozsahu certifikace však nelze vyloučit vedení organizace, které nese plnou odpovědnost za řízení a kontrolu certifikovaných činností.