Změny certifikace

V souvislosti se změnami majícími vliv na certifikaci realizuje Certifikační orgán CERTLINE následující postupy: