Vzdělávací služby

Vzdělávací středisko společnosti CERTLINE, s.r.o. zabezpečuje obecná školení a kurzy v oblastech systémů managementu nebo specializované semináře a školení pro organizace i jednotlivce v rámci následujících projektů:

Plánovaný a systematický proces vzdělávání může významným způsobem napomoci organizaci při zlepšování svých schopností a při plnění svých strategických cílů.

Absolventi vzdělávacích programů obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávací akce nebo v případě návazného prokázání nově nabytých znalostí a praktických dovedností písemnou a ústní zkouškou osobní Certifikát.