Vydání normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2023

V říjnu 2023 byla Českou agenturou pro standardizaci přeložena a vydána norma ČSN EN ISO/IEC 27001:2023 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí – Systémy managementu informační bezpečnosti – Požadavky. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO/IEC 27001:2023.

Norma nahrazuje ČSN EN ISO/IEC 27001:2014.

Norma ČSN EN ISO/IEC 27001:2023 spolu s normou ČSN EN ISO/IEC 27002:2023 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí – Opatření informační bezpečnosti slouží jako reference pro certifikaci systémů managementu informační bezpečnosti (ISMS).

Připomínáme, že od 30.4.2024 budou certifikace systému managementu informační bezpečnosti již prováděny pouze podle této nové normy.  Přechod stávajících certifikací na tuto novou normu musí být dokončeny do 31.10.2025.