Pozvánka na opakovaný seminář „Systém kvality sterilizace ZP“

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na opakovaný seminář Systém kvality sterilizace zdravotnických prostředků, který pořádá společnost CERTLINE, s.r.o. dne 20. září 2023 v Brně.

Seminář je určen pro všechny poskytovatele zdravotnických služeb, kteří provádějí sterilizace zdravotnických prostředků podle vyhlášky č. 306/2012 Sb. a pro žadatele o certifikaci systému kvality sterilizace dle normy ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016.

Všechny potřebné informace jsou uvedeny v přiložené Pozvánce na seminář.

V případě Vašeho zájmu vyplňte prosím online Registrační formulář nejpozději do 18. září 2023. Přijetí přihlášky bude zpětně potvrzeno.

V případě nejasností kontaktuje prosím paní Marcelu Brabencovou na:  brabencova@certline.cz,

tel. +420 724 755 122

Těšíme se na Vaši účast.

Za společnost CERTLINE, s.r.o.:

Ing. Lubomír Kolek

jednatel společnosti