Speciální certifikační postupy

Převod akreditované certifikace

Organizace může požádat o převod certifikátu, který byl vydán jiným akreditovaným certifikačním orgánem pod působnost Certifikačního orgánu CERTLINE. Převod akreditované certifikace provádí Certifikační orgán CERTLINE zdarma a to v kterékoliv etapě certifikačního cyklu.

Převod akreditované certifikace je prováděn zpravidla administrativním způsobem bez nutnosti realizace auditu. Nově vydaný certifikát má stejnou dobu platnosti jako certifikát vydaný původním certifikačním orgánem.

Narychlo oznámené audity

Narychlo oznámené audity jsou prováděny ve výjimečných případech mimo plán certifikačních činností. Příprava auditu a vlastní realizace je provedena v nejkratším možném termínu za dodržení všech požadavků akreditace.

Podrobné informace o speciálních certifikačních postupech naleznete zde:  

Základní informace o certifikaci (Interní Směrnice B1).