Nové normy v oblasti tavného svařování

V roce 2021  a 2022 byly vydány následující  normy v oblasti tavného svařování:

  • ČSN EN ISO3834-1 Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na kvalitu
  • ČSN EN ISO3834-2 Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost
  • ČSN EN ISO3834-3 Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní požadavky na jakost
  • ČSN EN ISO3834-4 Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní požadavky na jakost

Certifikační orgány mohou žádat Český institut pro akreditaci, o.p.s (ČIA) o rozšíření rozsahu akreditace o výše uvedené normy od 1.12.2021.