A3

Doba počátečního auditu (1. stupeň + 2. stupeň) se počítá na základě stanovení efektivního počtu pracovníků se zahrnutím faktorů ovlivňujících dobu trvání auditu tj. faktorů složitosti systému managementu, kategorií rizik, environmentálních aspektů, druhu podnikatelského sektoru a režimu směn.

Při plánování intervalu mezi prvním a druhým stupněm auditu je uvážena potřeba klienta  vyřešit sporné oblasti identifikované v průběhu 1. stupně.

Doba dozorových auditů je zhruba 1/3 doby počátečního certifikačního auditu.

Doba recertifikačního auditu je počítána na základě aktualizovaných informací od klienta a za normálních okolností dosahuje 2/3 doby auditu, která byla požadována pro počáteční audit (1. stupeň + 2. stupeň).

Pokud výsledek výpočtu doby trvání auditu vychází v desetinném tvaru, výsledný počet dnů trvání auditu se zaokrouhlí na nejbližší polovinu dne.