A1

V návrhu smlouvy o kontrolní činnosti je cena za certifikaci  (obvykle za tříleté období platnosti certifikátu) rozložena do tří plateb (certifikace/recertifikace, první dozor , druhý dozor). Částky jsou fakturovány až po provedení auditní návštěvy.

Cena za certifikační řízení se odvozuje z řady faktorů jako:

 • typ certifikačního řízení (prvotní certifikace, opakovaná certifikace, dozory)
 • druh systémů managementu (QMS, EMS, SM BOZP …) a rozsah jejich zavedení,
 • stupeň integrace systémů managementu,
 • počet zaměstnanců certifikované organizace,
 • počet požadovaných činností, uvedených na certifikátu,
 • velikost a počet pracovišť a jejich geografické umístění,
 • náročnost oboru (komplikovanost návrhu, složitost výroby nebo poskytovaných služeb, technologický a právní kontext, rizika provozu, počet a závažnost environmentálních aspektů, aspekty bezpečnosti práce, apod.),
 • směnnost provozu,
 • stupeň připravenosti organizace,
 • náklady na přepravu týmu auditorů na místo auditu,
 • poplatky certifikačního orgánu za akreditaci a witness audity,
 • administrativní, provozní a další interní náklady certifikačního orgánu,
 • průměrná velikosti roční inflace v ČR,
 • aj.

Z uvedeného důvodu je konkrétní cena ze certifikační řízení stanovena vždy individuálně u každé certifikované organizace zvlášť.