A16

Po ukončení platnosti certifikátů nemusí certifikovaná organizace vracet originály předaných certifikátů. Musí však zajistit stažení nebo vymazání všech odkazů na tyto neplatné certifikáty ze svých používaných dokumentů, internetových stránek apod.