A2

Certifikační řízení je zahájeno podáním Žádosti o certifikaci a návazném uzavřením Smlouvy o kontrolní činnosti.

Certifikační případ je vložen do Programu auditů a realizován v termínu zpravidla do 3 měsíců. Certifikát je vydán nejpozději do 30 dnů od předložení Zprávy z auditu za předpokladu, že nebyla zjištěna významná neshoda.

V případě zjištění významné neshody je certifikát vydán až po jejím odstranění. Pokud není významná neshoda odstraněna do 6 měsíců od posledního dne auditu, je certifikační proces zastaven.