A4

Doba platnosti certifikátu se stanoví v souladu se Smlouvou o kontrolní činnosti zpravidla na 3 roky. Certifikační orgán CERTLINE udržuje po tuto dobu platnost certifikace na základě prokázání, že klient nadále plní požadavky normy (norem) systému managementu formou kladných závěrů dozorových auditů.

V odůvodněných případech lze ve Smlouvě o kontrolní činnosti dohodnout platnost certifikátu kratší (např. na 1 rok).