A7

Takovou organizaci lze rovněž certifikovat za předpokladu, že některé specifické požadavky nebo procesy (např. interní prověrky) musí být z důvodů zachování nestrannosti zajištěny smluvně externím způsobem. Naopak externím způsobem nemohou být zajištěny ty požadavky normy, které související s odpovědností nebo pravomocemi (např. vydávání politiky, cílů, stanovování opatření k nápravě apod.) .