A10

Nelze. Řada požadavků norem systémů managementu je vázána k odpovědnostem a pravomocem vedení organizace a takové procesy jsou nezastupitelné.