A6

Ano. Certifikované pracoviště může představovat všechna místa, na kterých se v dané lokalitě provádějí procesy/činnosti řízené klientem, včetně jakýchkoliv souvisejících nebo přidružených skladů surovin, vedlejších produktů, polotovarů koncových výrobků a odpadních materiálů, a jakákoliv zařízení nebo infrastrukturu zapojenou do těchto procesů/činností, a to stacionární i mobilní.

Na certifikačním dokumentu (certifikátu) pak musí být uveden název klienta, umístění (adresa) sídla klienta a názvy a umístění (adresy) všech jeho pracovišť  (míst) spadajících do rozsahu certifikace. Z rozsahu certifikace uvedeném na certifikačním dokumentu musí být rovněž zřejmé, které činnosti se na těchto pracovištích provádějí (tzv. dílčí rozsah certifikace daného pracoviště).

Pokud jsou na certifikačním dokumentu uváděna také dočasná pracoviště, musí být taková pracoviště identifikována jako dočasná.