A11

Požadavek na změnu rozsahu certifikace (rozšíření, zúžení, vyjmutí ap.) podává certifikovaná organizace na Certifikační orgán CERTLINE písemně poštou, příp. e-mailem.  Dle charakteru požadované změny certifikační orgán rozhodne, zda lze změnu bezprostředně provést, nebo zda je nutno před provedením změny provést prověření dané skutečnosti formou mimořádného dozoru.