A12

Při změně rozsahu certifikace se vydává nový certifikát, přičemž se zachová původní číslo certifikátu s identifikací změny. Certifikovaná organizace tak nemusí bezprostředně měnit již publikované odkazy na svoji certifikaci.