QMS-W

Certifikace systémů managementu kvality ve spojení s požadavky na kvalitu při výrobě kovových materiálů

Kriteriální norma ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality a

ČSN EN ISO 3834:2022 Požadavky na kvalitu při výrobě kovových materiálů 

–  Část 2: Komplexní požadavky na kvalitu
–  Část 3: Standardní požadavky na kvalitu
–  Část 4: Základní požadavky na kvalitu
Návod k aplikaci
ČSN EN ISO 9004:2019 Management kvality – Kvalita organizace – Návod k dosažení udržitelného úspěchu
ČSN EN ISO 3834-1:2022 Požadavky na kvalitu při výrobě kovových materiálů – Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na kvalitu
ČSN EN ISO 3834-5:2022 Požadavky na kvalitu při výrobě kovových materiálů – Část 5: Dokumenty, kterými je nutné se řídit pro dosažení shody s požadavky na kvalitu podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4
Související normy a specifikace (doporučená) řešení ČSN EN ISO 14731:2020 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti
Charakteristika systému managementu Norma ČSN EN ISO 3834 je vhodná k prokázání schopnosti výrobce vyrábět svařované konstrukce při splněni stanovených požadavků na kvalitu.
Norma ČSN EN ISO 3834 stanovuje vhodné požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů. Požadavky obsažené v této mezinárodní normě mohou být převzaty pro jiné metody svařování. Tyto požadavky se vztahuji pouze k těm aspektům kvality výrobků, které mohou být ovlivněny tavným svařováním, bez toho, aniž by byly přiřazeny k jakékoliv určité skupině výrobků.
Norma ČSN EN ISO 3834 určuje způsob, jak prokázat schopnost výrobce vyrábět výrobky ve stanovené kvality. Norma byla zpracována tak, že:

  • je nezávislá na druhu vyráběné konstrukce;
  • stanovuje požadavky na jakost při svařování v dílnách a/nebo na montážích;
  • poskytuje návod k poznání schopnosti výrobce vyrábět konstrukce tak, aby vyhověly stanoveným požadavkům;
  • představuje základ pro hodnocení schopnosti výrobce ke svařování.
Výhody při zavedení a certifikaci Kromě výhod vyplývajících ze zavedení systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 má zavedení normy ČSN EN ISO 3834 rozhodující vliv na výrobní náklady a kvalitu svařovaných výrobků.
Zavedení zajistí provádění kontroly, od fáze konstrukčního návrhu, přes výběr materiálu, výrobu a následnou kontrolu, aby u výrobků během výroby a v provozu nevznikaly vážnější obtíže.
U výrobce, který prokazuje soulad s odpovídajícím stupněm jakosti definovaném v tomto  dokumentu se také předpokládá, že bez dalšího prokazováni splňuje všechny nižší stupně kvality, např. prokázáním souladu dle ČSN EN ISO 3834-2 prokazuje výrobce zároveň soulad se standardními požadavky dle ČSN EN ISO 3834-3 a základními požadavky dle ČSN EN ISO 3834-4.