Certifikace procesů svařování plastů

Otázka:

Lze se při certifikaci systému managementu kvality organizace, kde v rámci procesů probíhá svařování plastů, příp. plastových konstrukcí, termoplastů apod., odvolávat na požadavky normy ISO 9001 ve spojení s normou ISO 3834, která se vztahuje na svařování kovových materiálů?

 

Odpověď:

Požadavky norem řady ISO 3834 (ČSN EN ISO 3834 část 2, část 3 a část 4) je možno využít jako integrální součást akreditované certifikace systémů managementu kvality pro činnosti v oblasti svařování kovových materiálů. Tyto normy se jednoznačně zaměřují pouze na svařování materiálů kovových a navazují na normy se stejným zaměřením.  Jedná se o normy systémové, nicméně vztáhnout jejich požadavky na kvalitu svařování plastových materiálů nelze. Proto se akreditovaná certifikace systému managementu kvality s předmětem v oblasti svařování plastů může odkazovat pouze na normu ISO 9001.