Akreditované certifikace

Certifikační orgán CERTLINE je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). Akreditované certifikace systémů managementu poskytuje Certifikační orgán CERTLINE v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016, dokumenty mezinárodních organizací International Accreditation Forum ( IAF), European co-operation for Accreditation (EA) a metodickými pokyny pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA).

QMS

Systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016

EMS

Systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016

SM BOZP

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN EN ISO 45001:2018

ISMS

Systém managementu bezpečnosti informací podle ČSN ISO/IEC 27001:2014