GDPR

Certifikace souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

V roce 2016 Evropská unie přijala obecné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) s platností a účinností od 25. května 2018. Jedná se o nařízení EU platné v rámci všech členských zemí bez možnosti zásadních úprav. GDPR stanovuje organizacím řadu povinností při získávání osobních údajů, nakládání s nimi, při jejich zabezpečení, uchovávání a kontrole těchto procesů.  Výrazně zvyšuje odpovědnost organizací a institucí pod značnými sankcemi.

Nařízení dává subjektům údajů (lidem – občanům) mnohem větší práva, stanovuje mnohem přísnější požadavky jak správcům, tak zpracovatelům osobních údajů. Organizace a instituce musí zavést řadu nových postupů, aby tyto požadavky splnily.

Organizace a instituce nejen pasivně konzumují osobní data, ale také aktivně rozšiřují své databáze. Osobní údaje vytvářejí ekonomickou hodnotu pro digitální trh, zejména pak pro online platformy jako vyhledávače, sociální sítě, internetové obchody a pod. Tyto platformy umožňují organizacím uvádět své výrobky nebo služby na trh a prezentovat je pro vybrané spotřebitele. Obavy ze zneužití spotřebitelských údajů jsou na místě.

Neakreditovanou certifikací mohou organizace nebo instituce ověřit plnění požadavků a pravidel při zpracování, nakládání a uchovávání osobních údajů a předejít tak možným incidentům a následným sankcím schváleným dozorovým orgánem. Certifikace se může také stát zdrojem významné konkurenční výhody oproti ostatním výrobcům nebo poskytovatelům služeb.

V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte na +420 515 551 745 nebo na certline@certline.cz.