HACCP

Certifikace systému analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP)

Kriteriální norma Věstník MZe 2/2010 – Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP)
Návod k aplikaci
Vybrané související právní předpisy
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika systému Základní povinností výrobce potravin, která vyplývá z § 3 zákona č. 110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je mimo jiné výroba jakostních a zdravotně nezávadných potravin. K zajištění zdravotní nezávadnosti potravin je výrobce povinen určit ve výrobním procesu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti, provádět jejich kontrolu a vést o tom evidenci. K ověření funkčnosti a účinnosti zavedeného systému kritických bodů, pro který je celosvětově užívána zkratka HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), může výrobce požádat o certifikaci tohoto systému.
Výhody při zavedení a certifikaci Certifikací systému HACCP výrobce dokazuje splnění požadavků nad obvyklý rámec vyžadovaný právními předpisy ČR.
Zavedením systému organizace získává:

  • důkaz o určení odpovědností a pravomocí, týkajících se zajištění výroby zdravotně nezávadných potravin,
  • popis vymezení výrobní činnosti a úkolů výrobce,
  • provedení analýzy nebezpečí, identifikování a dokumentování nebezpečí,
  • stanovení hodnot kritických bodů pro jednotlivé výrobky,
  • zavedení ovládacích opatření pro eliminaci nebezpečí,
  • systém pro sledování zvládnutého stavu v kritických bodech,
  • zavedení ověřovacích postupů a záznamy jako důkaz o jejich provádění.