Informační služby

Certifikační orgán CERTLINE poskytuje svým klientům informační služby týkající se procesu certifikace. Tuto činnost nelze zaměnit za poradenské a konzultační služby při zavádění systémů managementu. Tyto služby nejsou Certifikačním orgánem CERTLINE poskytovány z důvodu zachování nestrannosti, objektivity a nezávislosti při realizaci certifikační činnosti.

Informační služby v oblastech systémů managementu jsou poskytovány certifikačním orgánem:

  • organizacím, které se snaží získat výhody uplatňováním samostatných nebo integrovaných systémů managementu,
  • organizacím, které se snaží získat důvěru, že oni sami nebo jejich dodavatelé plní požadavky na poskytované produkty,
  • všem zainteresovaným stranám, které mají zájem na pochopení vzájemných vztahů a uplatnění systémů managementu  (např. investoři, dodavatelé, zákazníci, servisní organizace, dodavatelské řetězce, orgány veřejné správy, poradci a konzultanti, pedagogičtí pracovníci, studenti …. ),
  • všem osobám, útvarům nebo organizacím (jak interním, tak externím vůči organizaci), které posuzují systémy managementu nebo provádějí jejich audity z hlediska shody s požadavky technického předpisu (např. interní auditoři, správci dokumentace, metrologové, nebo další metodicko-řídící funkce, pracovníci technických kontrol, kompetentní orgány, technické zkušební laboratoře, technické dozory),
  • všem osobám, které poskytují poradenství, školení nebo výcvik týkající se systémů managementu,
  • obchodním organizacím, distributorům, uživatelům produktů a spotřebitelům.

Informační služby se poskytují formou:

  • telefonní komunikace
  • e-mailové komunikace
  • osobní schůzky

V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte na +420 515551745 nebo na certline@certline.cz.