Neakreditované certifikace systémů managementu

Neakreditované certifikace dalších systémů managementu pomáhají efektivním a účinným způsobem identifikovat a plnit potřeby a očekávání zákazníků a jiných zainteresovaných stran ve specifických oblastech dle zaměření systému managementu tak, aby se dosáhlo významných konkurenčních výhod a zlepšila se celková výkonnost a způsobilost organizace.

Provádíme neakreditované certifikace následujících systémů managementu:

  • systém managementu jakosti služeb poradců dle normy ČSN ISO 10019:2005,
  • systém managementu kontinuity podnikání podle normy ČSN ISO 22301:2020,
  • systém managementu aktiv dle normy ČSN EN ISO 55001:2015,
  • systém managementu zastarávání dle normy ČSN EN IEC 62402 ed. 2:2020,
  • systém managementu bezpečnosti potravin dle ČSN EN ISO 22000:2019,
  • systém managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců dle normy ČSN ISO 28000:2023,
  • systém řízení biokontaminace – textilie zpracované v prádelnách dle ČSN EN 14065:2017,
  • správná výrobní praxe – kosmetika dle normy ČSN EN ISO 22716:2008,
  • spojovací součásti – Systém prokazování jakosti dle ČSN EN ISO 16426:2003,
  • a další.

Přestože některé uvedené normy jsou pouze aplikačním návodem a nebyly původně určeny pro účely certifikace, jsou v některých případech požadovány jako další kritéria pro dohodnuté produkty nebo služby např. ve smluvních vztazích a certifikáty podle těchto norem jsou pro prokázání shody při výběrových řízeních vyžadovány.

V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte na +420 515551745 nebo na certline@certline.cz.