Konec přechodného obdob

Valné shromáždění IAF v říjnu 2018 přijalo prohlášení upozorňující na Rezoluci IAF, která stanovuje konec přechodného období pro provádění auditů podle ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 na 15. března 2018.

Od tohoto data musí být všechny audity QMS a EMS prováděny pouze podle revidovaných norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Prohlášení taktéž upozorňuje na fakt, že certifikace QMS resp. EMS podle ISO 9001:2008 resp. ISO 14001:2004 nebudou po ukončení přechodného období (15. září 2018) platné, což může ovlivnit schopnost podniků dodávat produkty na trh.