QMS-ZP

Certifikace systému managementu jakosti pro zdravotnické prostředky

Kriteriální norma ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016 Zdravotnické prostředky – Systémy managementu kvality – Požadavky pro účely předpisů
Návod k aplikaci  –
Související normy a specifikace (doporučená) řešení
ČSN EN ISO 14155:2021 Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely – Správná klinická praxe.
ČSN EN ISO 14971:2020 Zdravotnické prostředky – Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky
Charakteristika systému managementu Požadavky na systém managementu jakosti pro zdravotnické prostředky se uplatňují v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost navrhovat a vyrábět  zdravotnické prostředky nebo poskytovat příslušné služby, které trvale splňují požadavky zákazníků a požadavky předpisů.
Je nutno zdůraznit, že požadavky systému managementu jakosti specifikované mezinárodní normou ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016 jsou doplňujícími požadavky k technickým požadavkům na produkty.
Norma stanovuje požadavky na systém managementu jakosti, který může být použit organizací pro návrh, vývoj, výrobu, instalaci a provádění servisu zdravotnických prostředků a návrh, vývoj a dodávání příslušných služeb.
Základním cílem této mezinárodní normy je podporovat požadavky harmonizovaných předpisů pro zdravotnické prostředky v oblasti systému managementu kvality.
Výsledkem je zakomponování některých zvláštních požadavků pro zdravotnické prostředky a vyloučení těch požadavků ČSN EN  ISO 9001, které nejsou vhodné jako požadavky předpisů.
Výhody při zavedení a certifikaci Zavedení této mezinárodní normy umožňuje organizaci sladit svůj vlastní systém managementu kvality s příslušnými požadavky na systém managementu jakosti pro zdravotnické prostředky nebo tyto požadavky začlenit do svého vlastního systému.
Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou specifické pro organizace navrhující, vyrábějící a dodávající zdravotnické prostředky nezávisle na typu nebo velikosti organizace.