QMS

Certifikace systému managementu kvality

Kriteriální norma ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky
   
Návod k aplikaci

ČSN P ISO/TS 9002:2018 Systémy managementu kvality – Směrnice pro aplikování ISO 9001:2015     

ČSN EN ISO 9004:2019 Management kvality – Kvalita organizace – Návod k dosažení udržitelného úspěchu

   
Související normy a specifikace (doporučená) řešení ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník
ČSN EN ISO19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
   
Charakteristika systému managementu
 • orientace na procesní přístup ke všem činnostem systému managementu kvality (tj. především identifikaci, specifikaci a zajištění potřebných zdrojů pro efektivní řízení vstupních, hodnototvorných a výstupních charakteristik procesů);
 • uplatňování zásad managementu kvality;
 • přizpůsobení obecným zásadám managementu systémů a možnosti vzájemné integrace s dalšími systémy managementu (např. se systémy managementu orientovaného na životní prostředí);
 • zdůraznění činností přidávajících hodnotu před pouhým dokumentováním a plněním písemných postupů; měření výkonnosti procesů a zajišťování zpětné vazby pro hodnocení spokojenosti zákazníka a neustálé zlepšování procesů.
   
Výhody při zavedení certifikace Interní

 

 • jednoznačné vymezení odpovědností a pravomocí uvnitř organizace,
 • zavedení jasných pravidel řízení s využitím procesního přístupu,
 • zajištění zpětné vazby pomocí mechanismu interních auditů,
 • neustálé zlepšování pomocí nápravných a preventivních opatření.

Externí

 • získání konkurenční výhody na trhu,
 • zvýšení image organizace,
 • zajištění předpokladů pro plnění legislativních požadavků,
 • celkové zvýšení důvěryhodnosti u zákazníků,
 • zvýšení kreditu v rámci výběrových řízení.