Rezoluce IAF o nepřípustnosti certifikace podle ISO 31000

22. 6. 2018

IAF na svém výročním zasedání v říjnu 2017 přijalo rezoluci o nepřípustnosti certifikace podle ISO 31000 (Management rizik). Rezoluce IAF 2017-20 (bod 9 agendy): Certifikace podle ISO 31000:2009 Management rizik – Principy a směrnice.

Valné shromáždění na doporučení Technického výboru rozhodlo, že nebude podporovat žádnou akreditovanou certifikaci podle ISO 31000:2009 Management rizik – Principy a směrnice (datum publikace 13. listopadu 2009).

Text ISO 31000 výslovně uvádí, že norma není určena ani vhodná pro certifikaci a jakákoli certifikace by znamenala její zneužití. Proto jsou orgány posuzování shody naléhavě vyzývány k tomu, aby nepodporovaly ani neposkytovaly certifikaci podle ISO 31000 a akreditační orgány i  orgány posuzování shody se vyzývají k ohlášení jakéhokoli zneužití nebo požadavku na certifikaci přímo sekretariátu ISO.