Vydávání neakreditovaných certifikátů

Rezoluce IAF 2015-14 z listopadu 2015 ukládá akreditačním orgánům povinnost aplikovat od 14.11.2016 právně vymahatelná opatření směrem к akreditovaným subjektům (certifikačním orgánům certifikujícím systémy managementu), která zamezí vydávání tzv. neakreditovaných certifikátů (bez odkazů na akreditaci) v rozsahu, pro který byly subjekty akreditovány.

Z tohoto důvodu byla tato povinnost zapracována do příslušných Metodických pokynů pro akreditaci (MPA), kterými se akreditované certifikační orgány certifikující systémy managementu musí řídit.