Vydávání certifikátů mimo rozsah akreditace

Rezoluce IAF 2015-14 z listopadu 2015 ukládá akreditačním orgánům povinnost aplikovat od 14.11.2016 právně vymahatelná opatření směrem к akreditovaným subjektům (certifikačním orgánům certifikujícím systémy managementu), která zamezí vydávání certifikátů mimo rozsah udělené akreditace (bez odkazů na akreditaci) v rozsahu, pro který byly subjekty akreditovány.

Tato povinnost byla rovněž zapracována do příslušných Metodických pokynů pro akreditaci (MPA), kterými se akreditované certifikační orgány certifikující systémy managementu musí řídit.

Z uvedeného důvodu Certifikační orgán CERTLINE nevydává certifikáty bez odkazů na akreditaci v rozsahu, pro který byl akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA).