Přechodná období

Dle rezolucí IAF je možno přechodové období ze starších norem systémů managementu prodloužit následovně:

  • rozsah akreditace certifikačních orgánů pro certifikace podle normy identické k BS OHSAS 18001:2007 platí do 12. 3. 2021, to znamená, že:

přechodné období se prodlužuje na 30. září 2021,

  • rozsah akreditace certifikačních orgánů pro certifikace podle normy identické k ISO 50001:2011 platí do 21.8.2021, to znamená, že:

přechodné období se prodlužuje na 28. únor 2022.