Postup certifikace dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

Vážení zákazníci,

jak jsme Vás již informovali, v únoru 2016 byly vydány normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.  K provádění certifikací dle uvedených norem stanovilo Mezinárodní akreditační fórům – IAF  3 leté přechodové období, které končí 15. 9. 2018 !!!
Stávající certifikáty, vydané dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005, budou rovněž platné pouze do 15. 9. 2018, bez ohledu na datum platnosti, které je na certifikátech uvedeno.

Nejpozději do konce přechodového období je tedy nutné stávající certifikované systémy managementu posoudit dle nových norem a vydat nové certifikáty. To může být realizováno v rámci opakovaných certifikací, pravidelných dozorových auditů nebo případně i mimořádných auditů.

Přechod na nové normy je možný už nyní!  Certifikační orgán CERTLINE právě dokončuje akreditaci na výše uvedené normy.

POSTUP PŘECHODU:

1.   Organizace s platným certifikátem dle ČSN EN ISO 9001:2009 nebo ČSN EN ISO 14001:2005

Přechod na nové normy lze provést v rámci opakované certifikace,  pravidelného dozorového auditu, případně mimořádného auditu. Plánování auditů je uvedeno v dokumentu „Program pravidelných dozorů“, který je přikládán ke každému certifikátu. Od března 2016 jsou v rámci Opakované certifikace všichni klienti v „Programu pravidelných dozorů“ informováni o možných termínech přechodu v rámci jejich certifikačního cyklu. Při konkretizování nejbližšího termínu auditu bude vedoucí auditor Certifikačního orgánu CERTLINE s každým klientem individuálně řešit jeho plán přechodu na nové normy.
Výstupem přechodu bude nový certifikát systému managementu s uvedenou novou normou. Konec platnosti nového certifikátu bude shodný s datem platnosti původního certifikátu. Certifikační cyklus každého klienta tak nebude narušen.

Nejpozději od 1. 9. 2017 musí být opakované certifikace nebo dozorové audity prováděny podle nových norem, jinak bude do konce přechodového období nutný mimořádný audit.

Cena za opakovanou certifikaci a cena pravidelných dozorových auditů dle nových norem nebude navýšena! V případě mimořádného auditu bude cena stanovena individuálně dle rozsahu certifikace.

2.   Prvotní certifikace dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 nebo ČSN EN ISO 14001:2016

Nejpozději od 15. 9. 2017 musí všechny Prvotní certifikace probíhat dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 nebo ČSN EN ISO 14001:2016.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

           Ing. Lubomír Kolek
ředitel Certifikačního orgánu CERTLINE