Vydána norma ČSN ISO 45001:2018

Nová norma ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití byla vydána 1.10.2018.

Od data 12.3.2018. začalo běžet tříleté přechodové období ve kterém ISO 45001 nahradí OHSAS 18001 – původní dokument, který se zabýval bezpečností a ochranou zdraví při práci. Organizace nyní certifikované podle OHSAS 18001 mají tedy cca 2,5 roku na dosažení souladu s novou ISO 45001.

Norma poskytuje silný a účinný soubor procesů pro zlepšení bezpečnosti práce. Dokument je postaven tak, aby pomohl organizacím všech velikostí ve všech odvětvích průmyslu, a očekává se od něj, že s jeho pomocí dojde ke snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Protože norma ČSN ISO 45001:2018 je navržena tak, aby se dala integrovat s dalšími normami systémů managementu, byla tak zajištěna vysoká úroveň kompatibility především s normami ČSN EN ISO 9001:2016 (management kvality) a ČSN EN ISO 14001:2016 (environmentální management). Organizace, které již tyto ISO normy implementovaly, budou mít výhodu, pokud se pro ČSN ISO 45001:2018 rozhodnou.